Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Missie

In het SIKB-netwerk werken overheid en bedrijfsleven samen aan kwaliteit binnen de praktijk van bodem en ondergrond (bodembeheer, bodembescherming, waterbeheer en archeologie). Ons verleden en onze toekomst liggen immers in de bodem en verantwoord beheer van de bodem is daarom van groot belang.
SIKB streeft naar aandacht voor ervaring en vakmanschap, vernieuwing van proces en techniek, duidelijke werkafspraken en kwaliteit. Doel is het voorkomen van fouten in de hele keten van onderzoek, realisatie en besluitvorming; 'verbetering van de kwaliteit in de praktijk'.

SIKB functioneert daarbij als bruggenbouwer en streeft naar duidelijke en werkbare afspraken. Gevoed door de praktijk stellen de partners 'best practices' en transparante kwaliteitsrichtlijnen op. De kwaliteitsrichtlijnen die zo ontstaan, scheppen duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.

Omdat het werkveld van SIKB in beweging is en in beweging wil zijn, is het onvermijdelijk dat afspraken over kwaliteit mee ontwikkelen. SIKB blijft constant in gesprek met de betrokkenen en houdt zo de afspraken aangesloten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Dankzij de netwerkorganisatie die SIKB vormt, kunnen vernieuwingen adequaat worden geïmplementeerd, wat bijdraagt aan de dynamiek van het werkveld.

SIKB creëert duidelijkheid en ruimte voor vernieuwing door:

  • kennis te delen en over te dragen via websites, publicaties, kennis- en discussiemiddagen en het jaarlijkse SIKB-congres;
  • het organiseren van opleidingen en examens (via de BodemBreedAcademie);
  • het faciliteren van diverse platforms voor het uitwisselen van kennis en ervaringen;
  • het op transparante wijze vastleggen van afspraken in richtlijnen;
  • vernieuwing en innovatie in proces en techniek te stimuleren door nieuwe mogelijkheden op te nemen in richtlijnen.

Afspraken maken is één, deze nakomen is twee, dit goed doen is de kunst.