Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Datastandaarden

(Peildatum: 1 januari 2024)

Het onderhoud wordt in de eerste plaats gedekt uit bijdragen van gebruikers van door SIKB geleverde tools en service op het gebied van datastandaarden.

Jaarlijkse afdracht door gebruikers 0101 (bodem en water)

Om de kosten van het onderhoud van protocol 0101 te dekken betalen gebruikers en certificaathouders jaarlijks een bedrag aan SIKB. Het bedrag is gekoppeld aan een service-overeenkomst. De jaarlijkse bijdrage is € 2.830,-- (excl. BTW) per gebruiker.

Jaarlijkse afdracht door gebruikers 0102 (archeologie)

Opgravende organisaties en depothouders archeologie kunnen een abonnement nemen op door SIKB geleverde software (rapportage-tool en validatie-tool). De jaarlijkse kosten hiervan bedragen (alle bedragen zijn excl. BTW):

  • provinciale depots: € 1.257,--
  • gemeentelijke depots: € 316,--
  • certificaathouders / opgravende organisaties: € 316,--

Jaarlijkse bijdrage gebruik diverse bodemtools

De kosten van het onderhouden van diverse bodemtools (LIB, UWS,BoToVa, etc.) worden (namens de partners in het Bodemconvenant) gedragen door RWS. Aan het gebruik hiervan zijn geen kosten verbonden.

Faciliteren CCvD Datastandaarden

Het CCvD Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van de partijen in SIKB en in het InformatieHuisWater (IHW). SIKB en IHW faciliteren gezamenlijk de activiteiten van het CCvD.

Gerelateerd