Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodembescherming

(Peildatum: 1 januari 2024)

Het onderhoud van SIKB-documenten wordt in de eerste plaats gedekt uit bijdragen van gebruikers, certificerende instellingen en inspectie-instellingen.

Jaarlijkse afdracht door certificaathouders

Om de kosten van het onderhoud van SIKB-documenten te dekken betalen certificaathouders jaarlijks een bedrag aan SIKB. Het bedrag is gekoppeld aan het certificaat en wordt geïnd via de certificerende instelling.

De jaarlijkse bijdrage is € 279,-- (excl. BTW) per protocol en per vestiging. Dit systeem wordt toegepast bij BRL SIKB 7700 Aanleg en herstel bodembeschermende voorzieningen.

Jaarlijkse afdracht door certificerende instellingen

Ook de certificerende instellingen maken gebruik van SIKB-documenten en van het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming.
Zij betalen jaarlijks een bijdrage in de kosten van het College. Deze bijdrage is € 1.295,-- (excl. BTW).

Afdracht door inspectie-instellingen

De inspectie-instellingen maken gebruik van SIKB-documenten, van het Accreditatie College Bodembescherming en de inspectieschema's.

  • Inspectie-instellingen AS 6700 betalen een vergoeding van € 38,-- (ex BTW) per geïnspecteerde voorziening (zoals vloer, verharding, bedrijfsriolering, geomembraanbaksysteem).
  • Voor de inspectie van ondergrondse tanks (AS 6800) is het tarief € 1.220,-- (excl. BTW) per protocol
  • Voor de inspectie van IBC-werken (AS 6900) is het tarief € 1.835,-- (protocol 6901) en € 1.224,-- (excl. BTW) (protocol 6902).

Rekenvoorbeelden

Een aannemer heeft vier vestigingen. Het bedrijf is in twee vestigingen gecertificeerd voor protocol 7701 en in een vestiging voor protocol 7704. De aannemer betaalt 3 maal de afdracht (ad € 279,--) = € 837,-- per jaar, ongeacht het aantal onder certificaat aangelegde voorzieningen. NB. Het is uiteraard niet toegestaan om werken onder certificaat uit te voeren vanuit een niet-gecertificeerde vestiging. (Alle bedragen zijn excl. BTW.)
Een inspectie-instelling inspecteert de vloeistofdichte verharding met bijbehorende riolering van een tankstation. Het inspectiebedrijf betaalt € 38,--. Bij een inrichting moeten overeenkomstig de vergunningsvoorschriften op drie verschillende plaatsen een vloeistofdichte voorzieningen van verschillende aard worden geïnspecteerd. Daarnaast moet de volledige bedrijfsriolering worden geïnspecteerd. Het inspectiebedrijf betaalt 4 x € 38,-- = € 152,--. (Alle bedragen zijn excl. BTW.)

Gerelateerd