Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Programmabureau

Het Programmabureau ondersteunt het netwerk door dagelijkse werkzaamheden te verzorgen. Het is de smeerolie van en het contactpunt voor SIKB. Concrete taken zijn

 • het opstellen van het jaarprogramma
 • het coƶrdineren en uitvoeren van de projecten
 • het verzorgen van de communicatie naar belanghebbenden over (wijzigingen in) documenten en andere zaken
 • organisatie van vergaderingen van de diverse gremia binnen SIKB

Medewerkers programmabureau

 • Henk Koster


Directeur
E-mail henk.koster@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Sonja Kooiman


Programmasecretaris Water
E-mail sonja.kooiman@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Annelies de Graaf


Programmamedewerker Bodem
E-mail annelies.degraaf@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Esther Wieringa


Programmasecretaris Archeologie
E-mail esther.wieringa@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Roeland Heuff


Productowner Standaarden BRO Fase 2 (Milieukwaliteit)
E-mail roeland.heuff@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Jelle de Boer


Secretaris Advieskamers / Programmamedewerker Grondstromen
E-mail jelle.deboer@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Jordi Verkade


Programmasecretaris Bodembescherming en Tankinstallaties
E-mail jordi.verkade@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Peter te Morsche


Programmasecretaris Landbodem
E-mail peter.temorsche@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Theo van Oeffelt


Communicatie adviseur
E-mail theo.vanoeffelt@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Suzanne Verkoren


Communicatie adviseur
E-mail suzanne.verkoren@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Freek van Gent


Programmamedewerker Bodem
E-mail freek.vangent@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Harmen Willemse


Programmasecretaris Datastandaarden
E-mail harmen.willemse@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Ernst-Jan Luik


Administratie
E-mail administratie@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Monique Kielliger


Management assistente
E-mail secretariaat@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Tanja van Scherrenburg


Management assistente
E-mail secretariaat@sikb.nl
Telefoon 085-4862450