Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

NRB

Voor de inhoud van het begrip “verwaarloosbaar bodemrisico” verwijst het Activiteitenbesluit naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

De NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm). Deze zijn gebaseerd op de stand der techniek, die is vastgelegd in kennisdocumenten en beoordelingsrichtlijnen. Daarbij gaat de NRB uit van een bodemrisico-checklist (BRLC).

Afhankelijk van de aard van de activiteit en de wijze van uitvoering kunnen verschillende combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.