Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Keurmerk Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Organisaties die beschikken over een erkenning voor BRL SIKB 7700 mogen gebruik maken van het logo kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB (zonder de toevoeging ISO 17020).

Logo's/keurmerken en bodembeschermende voorzieningen

Aantonen dat wordt voldaan aan de regels van kwaliteitsborging is belangrijk op het moment dat deze regels ook daadwerkelijk wettelijk vereist zijn. Het gebruik van logo's maakt het mogelijk om aan te geven dat is voldaan aan de vereiste inspanningen om de kwaliteitseisen te halen.
Aantonen dat is voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot bodembescherming kan door gebruik te maken van een van onderstaande logo's (logo is afhankelijk van het normdocument waaraan men dient te voldoen).

Toezicht op gebruik van keurmerk en logo

Toezicht op het gebruik van het laatst genoemde keurmerk is in handen van de certificerende instellingen. Overtreding van de gebruiksvoorschriften kan leiden tot verlies van het certificaat (en de erkenning). Het keurmerk is wettelijk gedeponeerd, misbruik kan door SIKB privaatrechtelijk worden aangepakt. Meer over logo's en keurmerken.