Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Beheermaatregelen bij vloeistofkerende voorzieningen

Voor vloeistofkerende voorzieningen geldt dat vloeistoffen die daarop terechtkomen moeten worden opgeruimd, voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. De borging bij vloeistofkerende voorzieningen is gelegen in de beheermaatregelen.

Simpel gezegd: de exploitant van een inrichting moet ervoor zorgen dat het personeel is geïnstrueerd hoe te handelen bij calamiteiten of morsingen en zij dient zorg te dragen voor voldoende hulpmiddelen waarmee gemorste stoffen kunnen worden opgeruimd, voordat deze in de bodem terecht kunnen komen.

Alle acties die bij een beheermaatregel horen moeten zijn uitgewerkt in procedures en werkinstructies. Daarbij moet worden doorverwezen naar relevante documentatie en de verantwoordelijke personen.