Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Normdocumenten

In onderstaande tabel is voor diverse werkzaamheden m.b.t. bodembescherming vermeld welke normdocumenten bij de uitvoering gebruikt moeten worden. Tevens is vermeld of een erkenning verplicht is en zo ja, op welk artikel van de Activiteitenregeling die verplichting gebaseerd is.
Het verkrijgen van de erkenning wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit.

Werkzaamheid mbt bodembeschermingNormdocumentErkenning verplicht?RARIMArtikel
Keuring vloeistofdichte vloer of verhardingAS SIKB 6700 ja2.1
Installeren van grondwaterpeilbuizenBRL SIKB 2000, AS SIKB 2000 en protocol 2001ja2.2
Bemonstering van grondwatermonstersBRL SIKB 2000, AS SIKB 2000 en protocol 2002ja2.2
Analyse van grond-, waterbodem- en grondwatermonstersAS SIKB 3000 en protocollen 3010-3090, 3110-3190 en 3210-3290Klik hier voor alle protocollen bij AS SIKB 3000ja2.2
Aanleg van vloeistofdichte vloer of verhardingBRL SIKB 7700ja (bij tankstations voor wegverkeer met doorzet >25m³ brandstof per jaar)3.25
Aanleg van geomembraanbaksysteemBRL K908ja3.26
Uitvoeren, installeren en repareren ondergrondse opslagtanksBRL K903ja3.34
Uitvoeren bodemweerstandsmetingBRL K903ja3.34, 3.36
Aanbrengen en herstellen van kathodische beschermingBRL K903ja3.34, 3.36
Keuring ondergrondse opslagtanksAS SIKB 6800ja3.35, 3.38
Controle op water en bezinksel en elektrische geleidbaarheid en zuurgraad beoordelenAS SIKB 6800ja3.35
Inwendige beoordeling ondergrondse opslagtankAS SIKB 6800ja3.35
Ondergrondse opslagtank op dichtheid controlerenAS SIKB 6800ja3.35
Controle van kathodische beschermingAS SIKB 6800ja3.36
Uitvoeren van een stroomopdrukproefAS SIKB 6800ja3.36
Verwijderen en onklaar maken van een ondergrondse opslagtank en vullen met inerte vulmassaBRL K902 en BRL K904ja3.37
Inwendige reiniging van een ondergrondse opslagtankBRL K905ja3.37
Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningenAS SIKB 6700nee--