Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7800 Tankinstallaties

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7800 Tankinstallaties1.003‑04‑2020Treedt in werking per 9 juni 2020. Per 1 juli 2021 mag BRL K-903/08 niet meer worden gebruikt.
BRL SIKB 7800 Tankinstallaties (inclusief wijzigingsblad 1-01)1.003‑04‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 1.01-0103‑04‑2020Treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit op 1 januari 2024.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7800 Tankinstallatiesregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving