Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening3.023‑03‑2023Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7701 Prefab elementen2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 7701 Prefab elementen (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 7701 Prefab elementen3.023‑03‑2023Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Protocol 7702 Beton2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 7702 Beton (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 7702 Beton3.023‑03‑2023Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Protocol 7703 Bitumineus materiaal2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 7703 Bitumineus materiaal (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 7703 Bitumineus materiaal3.023‑03‑2023Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Protocol 7704 Kunstharsgebonden beschermlaag2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 7704 Kunstharsgebonden beschermlaag (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 7704 Kunstharsgebonden beschermlaag3.023‑03‑2023Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Protocol 7711 Voegafdichting2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 7711 Voegafdichting (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocol 7711 Voegafdichting3.023‑03‑2023Datum in werking treden na opname in de Rbk (naar verwachting 01-01-2025)
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 2.01-0128‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Minimale afmeting vloeistofdichte bodemvoorziening BRL SIKB 770007‑05‑2024
Overzicht ontwerp-wijzigingen certificatieschema onder BRL SIKB 770006‑12‑2019
Overzicht van wijzigingen van versie 1.3 naar versie 2.015‑02‑2018
Overgangsbeleid invoeren BRL 7700 1.0 31‑10‑2013
Overzicht van wijzigingen van versie 1.1 naar versie 1.329‑06‑2015
Wijzigingsblad BRL 7700 Inwerkingtreding vanaf 1 september 2016
Aanbeveling 51: Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen01‑01‑1997Deze Aanbeveling is van toepassing op bedrijfsrioleringen onder vrij verval, dan wel onder een overdruk van ten hoogste 0,25 MPa, voor het inzamelen en transporteren van bedrijfsafvalwater tot de lozing op het openbaar riool of het open water.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 
BRL 7700 - 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van betonregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7703 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaalregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaagregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7711 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichtingregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving