Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen

Inspectierichtlijn
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.028‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.015‑02‑2018In werking per 01-01-2024.
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid 3.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.015‑02‑2018In werking per 01-01-2024.
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid3.015‑02‑2018Tot 1 april 2025 mag gebruik gemaakt worden van Protocol 6703 – Hydrologische meting vloeistofdichtheid, versie 3.0, vastgesteld op 15 februari 2018 met wijzigingsblad van 28 februari 2020.
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid (inclusief wijzigingsblad 1-01)3.015‑02‑2018Tot 1 april 2025 mag gebruik gemaakt worden van Protocol 6703 – Hydrologische meting vloeistofdichtheid, versie 3.0, vastgesteld op 15 februari 2018 met wijzigingsblad van 28 februari 2020.
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid 3.124‑02‑2022In werking per 01-01-2024.
Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem2.019‑02‑2015Tot 1 april 2025 mag gebruik gemaakt worden van Protocol 6704 – Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem, versie 2.0, vastgesteld op 19 februari 2015.
Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem3.001‑12‑2022In werking per 01-01-2024.
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen 2.015‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen (inclusief wijzigingsblad 1-01)2.015‑02‑2018In werking per 01-01-2024.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 3.01-0128‑02‑2020In werking per 01-01-2024.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Minimale afmeting vloeistofdichte bodemvoorziening BRL SIKB 770007‑05‑2024
SIKB concept Rapport 2024-1 1.021‑03‑2024U kunt reageren tot 15 mei 2024 d.m.v. het format
Format voor het indienen van reactie21‑03‑2024
Gebruikersprotocol3.101‑01‑2024
Overzicht wijzigingen wijzigingsblad 1-01 op versie 3.0 06‑12‑2019Betreffen met name wijzigingen om in overeenstemming met de Omgevingswet te zijn.
Invulling controleverplichting op lekdichtheid NEN-EN 858-21.001‑10‑2019In de NEN-EN 858-2:2003 is niet vastgelegd op welke wijze de controle op lekdichtheid van het systeem moet plaatsvinden. In de praktijk vindt dit zodoende op verschillende manieren plaats, hetgeen als ongewenst wordt beschouwd. Door de controle op lekdichtheid conform SIKB-protocol 6703 uit te laten voeren door een geaccrediteerd inspectiebedrijf is er zekerheid over de lekdichtheid (vloeistofdichtheid) van het systeem.
Overzicht nieuwe definities bodembescherming in het BAL01‑10‑2019Het document geeft een overzicht van de voor bodembescherming meest relevante wijzigingen ten opzichte van het Activiteitenbesluit. Het document bevat tevens de toelichting van de wijziging uit het BAL en geeft een toelichting van SIKB op de wijziging
Referentiedocument Bodembeschermende Voorzieningen1.215‑04‑2024Het beeldmateriaal en de conclusies behorende bij de behandelde casussen, zijn informatief en niet normatief. Van de inspectie-instellingen wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de conclusies en interpretaties van de casussen handelen.
Overzicht van wijzigingen van versie 2.0 naar versie 3.015‑02‑2018
Examenreglement DI-BV (deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen)Versie 3.126‑05‑2023Van kracht vanaf 9 juni 2023
Toelichting op de AS SIKB 670025‑06‑2012
ITA-protocol 01‑04‑2014
Herstelmaatregelen vloeistofdichte vloeren15‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 01-01-2024 te gebruiken met Wijzigingsblad 1-01 van 28-02-2020. Zie onderstaande documenten voor de geïntegreerde versie.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen 
AS 6700 - 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving