Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingen en Wijzigingsbladen

Wijzigingen
SIKB beheert veel richtlijnen en protocollen. Soms moeten die aangepast worden. Grote aanpassingen betekenen meestal een volledige herziening van de richtlijn of protocol. Zo'n herziening heeft veel impact op de certificaathouders en op de certificerende instellingen. SIKB streeft er daarom naar om het aantal herzieningen zo beperkt mogelijk te houden. Bij een grote herziening treedt een nieuwe versie van een certificatie- of accreditatieschema in werking. De oude versie wordt, meestal na een overgangstermijn, ingetrokken. Na verloop van tijd verwijderen we de oude versie van de website. U kunt oude (delen van) versies van schema's altijd nog opvragen bij SIKB.
Ook is er regelmatig een reden om een richtlijn of protocol licht aan te passen. Bijvoorbeeld om een nieuwe werkwijze of techniek toe te voegen, om verwijzingen naar andere normen te actualiseren of om een eis te verduidelijken. Dit soort aanpassingen wordt doorgaans gedaan in Wijzigingsbladen. 

Wijzigingsbladen
Een Wijzigingsblad behoort altijd tot één specifieke richtlijn (BRL of AS) met de daarbij horende protocollen. 
De Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s) en Accreditatiecolleges stellen de Wijzigingsbladen vast. Vervolgens worden ze aangekondigd via de nieuwsrubriek van SIKB. Uiteraard worden ze ook gepubliceerd op de SIKB-site bij de ‘Richtlijnen en Protocollen’ van de betreffende sector. De Wijzigingsbladen zijn dan een onderdeel van het certificatie- of accreditatieschema en gelden voor alle houders van een certificaat of accreditatie van dat schema. 
Wijzigingsbladen zijn er voor vrijwel alle richtlijnen en protocollen, zowel voor Bodembeheer, Bodembescherming, Archeologie als Datastandaarden. 
Voor de actuele Wijzigingsbladen wordt daarom verwezen naar de betreffende Richtlijnen en Protocollen.

Gerelateerd