Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vacature coördinator helpdesk Actorregister Archeologie

Algemene omschrijving
Ben jij communicatief vaardig, zorgvuldig en beschik je over organisatietalent en empathisch vermogen? Heb je ervaring met het opbouwen van dossiers en heb je kennis van het archeologische werkveld? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om jouw interesse kenbaar te maken om het SIKB team te komen versterken als coördinator helpdesk Actorregister Archeologie.

SIKB ondersteunt de kwaliteit in bodembeheer en archeologie onder meer door kennis beschikbaar te stellen. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. SIKB biedt een (infra)structuur voor gezamenlijke en gedragen besluitvorming. Tot de taken van SIKB behoort ook het beheer en onderhoud van het Actorregister Archeologie. Sinds 1 juli 2016 kunnen personen die in de archeologie werkzaam zijn zich laten registreren als ‘KNA-actor’ in het Actorregister Archeologie. Voor bepaalde handelingen in het archeologisch onderzoek is deze registratie als KNA-actor verplicht binnen het publiek-private kwaliteitsstelsel van de archeologie. Om als actor in het register te komen moet worden voldaan aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring. De registratie als KNA-actor vervalt automatisch na 4 jaar. Door aantoonbaar te voldoen aan de ervaringseisen en eisen voor bij- en nascholing, kan de registratie met opnieuw vier jaar verlengd worden. Belanghebbenden kunnen in het Actorregister Archeologie nagaan of een specifieke actor heeft voldaan aan de eisen aan kennis en ervaring. Zo wordt de kwaliteit van de mensen die werkzaam zijn in de archeologie geborgd.

Ten behoeve van het Actorregister zijn wij op zoek naar een Coördinator helpdesk voor 15 a 30 uur per kwartaal. We beogen een meerjarige inzet en samenwerking. Jaarlijks worden afspraken over inzet en voorwaarden gemaakt.

Profielschets
Taken en verantwoordelijkheden
Als coördinator helpdesk draag je zorg voor het beantwoorden van (complexe) vragen in nauwe afstemming met de Programmasecretaris Archeologie en met het secretariaat. Je bent het eerste aanspreekpunt voor KNA-actoren en belanghebbenden. Je ondersteunt en bereid voor verzoeken tot erkenning van opleidingen en cursussen, bereidt dossiers voor ten behoeve van de opleidingscommissie, ondersteunt de programmasecretaris waar nodig en beheert de Archeo Agenda.

Competenties

  • Je hebt goede kennis van het archeologisch kwaliteitssysteem en het werkveld;
  • Je bent communicatief sterk en schriftelijk vaardig;
  • Je bent administratief sterk, zorgvuldig en accuraat;
  • Je beschikt over een groot empathisch vermogen;
  • Je bent een organisatorisch talent; ervaring met dossiers bouwen is een pre.

Overig
We zoeken een ZZP-er voor 15 a 30 uur per kwartaal. De werkzaamheden worden in principe zelfstandig en op afstand uitgevoerd.

Meer informatie over SIKB vind je op www.SIKB.nl. Voor een mondelinge toelichting kun je contact opnemen met de programmadirecteur Henk Koster (06-54245158).

Reageren
Als je belangstelling hebt voor de functie kun je je interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken vóór 24 mei 2024.
Jouw brief met motivatie en CV kun je richten aan SIKB, t.a.v. de heer H.H. Koster, Postbus 420, 2800 AK, Gouda, of per mail naar henk.koster@sikb.nl.