Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Online Help!desk bijeenkomst verlengen registratie Actorregister - 21 september 2020 - bijeenkomst is vol, u kunt zich niet meer aanmelden

De fase is aangebroken waarin de eerste verlengingen van de registraties in het Actorregister plaatsvinden. Ter ondersteuning van registeractoren -en om te zorgen voor een soepel verloop van de verlengingen- organiseert SIKB samen met de toetsende instellingen op 21 september a.s. een online Help!desk bijeenkomst. De bijeenkomst bestaat uit een plenair algemeen informerend deel en een deel waar je gerichte vragen kunt stellen aan een van de toetsende instellingen.

We hebben het maximale aantal deelnemers bereikt. U kunt zich helaas niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst.