Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie Richtlijn Baggervolumebepalingen gepubliceerd

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. De SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen beschrijft daarom eenduidige afspraken over hoe te komen tot een baggervolumebepaling. Een nieuwe versie van deze Richtlijn is nu vastgesteld en beschikbaar.

De Richtlijn Baggervolumebepalingen is aangevuld met de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken. Elektronische technieken voor het bepalen van de ligging en samenstelling van bodemlagen zijn de laatste jaren verder ontwikkeld. Hun gebruik ervan in de sector neemt toe. De nieuwe Richtlijn biedt een overzicht van beschikbare technieken en een keuzehulp voor opdrachtgevers en adviseurs.

Anderzijds is de update van de Richtlijn gericht op het behoud van informatie uit verificatieboringen. Veldwerkers voeren dagelijks verificatieboringen uit. De rapportage daarvan vindt plaats op uiteenlopende wijze. Dit staat de herleidbaarheid en reproduceerbaarheid van metingen in de weg. In de nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen is daarom ook een handreiking toegevoegd voor het rapporteren van verificatieboringen.

Versie 2.1 van de Richtlijn Baggervolumebepalingen, inclusief een overzicht van wijzigingen ten opzichte van versie 2.0, vindt u hier.

U kunt zich abonneren om automatisch een bericht te ontvangen bij wijzigingen van onze richtlijnen via deze link