Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Opleiding veldwerk Waterbodemonderzoek in 2024

Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld. Goed veldwerk is dus essentieel. Dat heeft te maken met achtergrondkennis, met vaardigheden in het veldwerk zelf, én met de communicatie met de projectleiders en opdrachtgevers op kantoor. De SIKB opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek biedt hiervoor een solide en brede basis en helpt daarmee de kwaliteit in de uitvoering op een nog hoger plan te tillen.

De opleiding is bedoeld voor veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren. Daarnaast is de opleiding relevant voor personen en organisaties die direct te maken hebben met (de resultaten van) veldwerk voor waterbodemonderzoek, zoals toezichthouders, opdrachtgevers, projectleiders en adviseurs.

De opleiding:

  • Omvat drie dagen.

Dag 1: Veldwerk waterbodem algemeen
Dag 2: Waterbodem peilen / baggervolumebepalingen
Dag 3: Waterbodem bemonsteren / waterbodemkwaliteit

  • Heeft een hoog praktijkgehalte, want vindt voor minstens 60 procent in het veld plaats.
  • Zet een aantal zeer ervaren docenten uit het werkveld in.
  • Biedt vijf professionele e-learning modules als voorbereiding op de (praktijk)dagen.

SIKB organiseert de Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek in principe twee keer per jaar.

  • De ronde in juni 2024 kan wegens te weinig aanmeldingen helaas niet doorgaan.
  • De 2e ronde vindt plaats in het najaar van 2024. Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte gehouden worden, vul dan dit formulier in. Zodra de data bekend zijn worden ze hier vermeld.

De investering voor de cursus bedraagt 1.025,00 euro excl. btw per persoon. Voor meer informatie over de opleiding kunt u hier de brochure downloaden.

Voor een impressie van de opleiding veldwerk waterbodemonderzoek, bekijk de korte video hieronder.


Gerelateerde onderwerpen:

Gerelateerd