Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

www.vindhetverleden.nu: ‘Gouden Gids+’ voor archeologen en natuurwetenschappelijk onderzoekers

Om elkaar gemakkelijker te vinden is voor archeologen en natuurwetenschappers een digitaal kennisplatform ontwikkeld: www.vindhetverleden.nu. De website biedt de mogelijkheid om op toegankelijke wijze te zoeken naar specialisten die een vondst of monster nader kunnen onderzoeken. Omgekeerd kunnen natuurwetenschappelijk onderzoekers hun onderzoekstechnieken aan archeologen presenteren. Naast een hiervoor ontwikkelde zoekstructuur – ‘de Gouden Gids functie’ – biedt het platform ook tal van artikelen ter inspiratie en wordt een groot aantal thema’s toegelicht, zoals ZOOms, aDNA en de toepassing van de XRF op textiel uit Hollandse bodem.

Ontsluiting van kennisinfrastructuur
www.vindhetverleden.nu ontsluit de nationale kennisinfrastructuur, in de verwachting dat dit aansluit op behoefte uit de praktijk van de archeologische monumentenzorg. De website brengt iedereen, dus ook in archeologie geïnteresseerde leken, in contact met natuurwetenschappelijk specialisten, toont alle mogelijke archeoscience-technieken en geeft een groot aantal aansprekende voorbeelden.

Meer inzicht in ons verleden
Natuurwetenschappelijk onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren bij vraagstukken over de mens in het verleden, die aan de hand van de materiële cultuur kunnen worden beantwoord. Dat kan bijvoorbeeld gaan over migratie en rituelen, maar ook over wonen, voeding, bereidingswijzen en het gebruik van aardewerk. Daarnaast natuurlijk over zaken die heel gangbaar lijken, waaronder aDNA en 14C, maar waar de mogelijkheden in rap tempo groter blijken te zijn.

Europees project
De site www.vindhetverleden.nu is het resultaat van het project ‘Samen Kennis Maken’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Deze nieuwe kennisinfrastructuur voor (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse Archeologische Monumentenzorg maakt onderdeel uit van het European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS). Het doel van E-RIHS is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het (inter)nationale netwerk van kennis en expertise.