Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KNA-protocollen en BRL SIKB 4000 Archeologie versie 4.2 van kracht per 1 april 2024

Per 1 april 2024 is versie 4.2 van de KNA-protocollen en BRL SIKB 4000 Archeologie van kracht. Deze versie is eerder vastgesteld door het CCvD Archeologie en wordt met de aanwijzing in de Regeling Erfgoedwet archeologie formeel van kracht. De oude versie 4.1 wordt per 30 juni 2025 ingetrokken.

De wijzigingen in de nieuwe versie 4.2 betreffen in hoofdzaak drie thema’s:

  1. De positie van geofysisch onderzoek binnen de AMZ-cyclus. Deze is verduidelijkt waardoor de resultaten van deze onderzoeksmethode beter toegepast kunnen worden bij vervolgonderzoek.
  2. De mogelijkheid tot gelijktijdige certificering van organisaties die booronderzoek op zowel landbodems als in waterbodems uitvoeren. Hiermee kan de boorexpertise breder en efficiënter worden ingezet.
  3. Het proces van Deponeren. De inhoud van de projectdocumentatie en de daarmee samenhangende specificatie OS17 ‘deponeren’ worden hiervoor sterk gewijzigd. Daarmee samenhangend geldt digitaal werken niet meer als uitgangspunt, maar als norm. Dit kan, nu de Pakbon door vrijwel alle certificaathouders en depots toegepast kan worden. Daarmee is ‘digitaal de norm, tenzij’.

Tot slot zijn er ook een aantal kleinere wijzigingen die niettemin grote impact kunnen hebben, zoals de herziening van de specificatie rond beeldregistratie en de uitbreiding van de mogelijkheden tot het onderhoud van de actorstatus.

De nieuwe versie 4.2 is ingegaan per 1 april 2024. Certificaathouders met versie 4.1 kunnen tot 30 juni 2025 hun certificaten laten omzetten van de huidige versie 4.1 naar versie 4.2. Hiervoor geldt een aparte overgangsregeling die in de BRL is opgenomen.
Op onze website zijn de nieuwe versies van de KNA-protocollen en de BRL terug te vinden. Tevens is daar een informatief document opgenomen met alle wijzigingen van versie 4.1 naar versie 4.2.