Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie concept Rapport 2024-1 (voorheen CUR Rapport 2001-3)

In 2021 heeft SIKB het beheer overgedragen gekregen van een aantal CUR documenten. SIKB heeft deze documenten geïnventariseerd en een prioritering voor actualisatie opgesteld. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat voor CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming er een grote wens is om deze te actualiseren omdat onder andere:

  • Het document sinds 2001 niet meer is geactualiseerd;
  • Het document niet meer de BBT reflecteert;
  • Verwijst naar diverse oudere en niet meer bestaande documenten;
  • Het document wettelijk verankerd is in het Bal;
  • Het document niet goed aansluit en niet geheel in lijn is met diverse SIKB schema’s

Er is door een brede Begeleidingscommissie gekomen tot een compleet herzien document: SIKB concept Rapport 2024-1 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming. Dit rapport zal na opname in de Omgevingswet CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming vervangen.

Het AC/CCvD Bodembescherming is voornemens Rapport 2024-1 vast te stellen en wenst iedereen die een belang heeft of denkt te hebben bij het rapport te consulteren. Zij worden daarom opgeroepen om te reageren op de concept versie.

Eventuele reacties kunnen tot 15 mei 2024 ingezonden worden via jordi.verkade@sikb.nl. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van de daartoe beschikbaar gestelde reactietabel.

Het concept SIKB Rapport en de reactietabel treft u aan op onze site in de dossiers AS SIKB 6700.