Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.6 gepubliceerd

Op 24 november j.l. heeft het CCvD Datastandaarden SIKB0101 versie 14.6 vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd op de website van SIKB.

De wijzigingen ten opzichte van versie 14.5 bevatten zowel binnen IM SIKB0101 als binnen het onderdeel ‘Metingen’ een opschoningen van niet meer gebruikte onderdelen. In IM Metingen is een attribuut BRO-ID toegevoegd aan de entiteit MeasurementObject, wat de koppeling met de BRO voor aanlevering van grondwaterkwaliteitsgegevens vereenvoudigt. Tevens bevat de nieuwe versie een update van enkele domeintabellen binnen zowel SIKB0101 als Metingen.
Tot slot is op een aantal punten de validatie-service aangepast waardoor deze weer geheel aansluit op de actuele wensen binnen de keten.

Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 april 2022. Voor een foutloze uitwisseling van uw bodemdata adviseert SIKB altijd de laatste versie van de standaard te gebruiken. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier.
De nieuwste versie van SIKB0101 inclusief het overzicht van de doorgevoerde wijzigingen in versie 14.6 vindt u hier.