Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.2 gepubliceerd

De wijzigingen ten opzichte van versie 14.1 betreffen voornamelijk actualisaties van de domeintabellen. Daarnaast is in het model IM Metingen uitgebreid met een tweetal niet-verplichte attributen en bijbehorende domeintabellen om een goede aansluiting te realiseren op de toekomstige registratie van Grondwaterkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie ondergrond (BRO-GAR). Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 april 2020.

De nieuwe versie, inclusief een overzicht van wijzigingen, is hier te vinden.