Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Waaier Bodembescherming vernieuwd

De waaier Bodembescherming is geactualiseerd en bevat nu de wetgeving en normdocumenten van 2016.De nieuwe, derde druk van de waaier Bodembescherming bevat praktische informatie over voorzieningen en maatregelen bij inrichtingen en ondergrondse tanks. In de waaier vindt u een geordend overzicht van:

  • Uitgangspunten voor de bescherming van de bodem (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming NRB).
  • Een toelichting op allerlei begrippen (voorziening, maatregel, vloeistofdicht, vloeistofkerend, etc.).
  • Wanneer is een vloeistofdichte vloer verplicht? Welke eisen zijn er aan vloeistofdichte vloeren, hoe worden ze aangelegd, hersteld of ge├»nspecteerd.
  • Keuren van ondergrondse opslagtanks: wanneer, op welke onderdelen van de installatie en hoe.
  • Overzichtelijke tabellen met wettelijke eisen.
  • Welke normdocumenten zijn van toepassing.

Bestellen

Om de waaier te bestellen klik hier.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op de website www.bodembescherming.nl en de checklist bodembescherming. Waaier, website en checklist sluiten op elkaar aan en voorzien in een grote behoefte bij ondernemers, toezichthouders en alle andere betrokkenen bij gebruik en bescherming van de bodem, aan praktische informatie.