Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Archeologie bijgepraat over de Omgevingswet

Op 11 februari jl werd het CCvD Archeologie bijgepraat over archeologie in de Omgevingswet,

Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Alle wettelijke regelingen rond de omgang met cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving komen in de Omgevingswet terecht.

Daarmee is de Omgevingswet van grote betekenis voor de archeologie. Het opdoen van algemene kennis over de archeologische ins en outs binnen de Omgevingswet is daarom van groot belang.

Welke invloed heeft dat op de inhoud van de KNA? De bijeenkomst was in februari met het oog op de geplande vaststelling van KNA 4.0 en de komende internetconsultatie voor de concept-AMvB's van de Omgevingswet.

De internetconsultatie gaat van start op 1 juli (eerder werd 1 april als startdatum vermeld) en zal naar verwachting 12 weken duren. Het CCvD beraadt zich momenteel op de vraag of er aanleiding is om tijdens deze internetconsultatie een reactie op de concept-AMvB’s in te sturen. Zie de link naar de website Omgevingsweb

Alle presentaties van 11 februari zijn nu gepubliceerd op de SIKB website en zijn te vinden via deze link