Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 uitwisselformaat onderweg naar open standaard

Onder de naam protocol SIKB 0101 heeft SIKB een uitwisselformaat ontwikkeld voor het eenduidig digitaal uitwisselen van bodemgegevens.

Onder de naam protocol SIKB 0101 heeft SIKB een uitwisselformaat ontwikkeld voor het eenduidig digitaal uitwisselen van bodemgegevens. Met behulp van deze digitale standaard kunnen partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens uitwisselen. Protocol SIKB0101 bespaart daarnaast tijd, omdat het overtypen van bodemgegevens tot het verleden behoort. Het uitwisselformaat is dan ook uitgegroeid tot een van de meest “populaire” SIKB-protocollen.
SIKB0101 is nu aangemeld bij het College Standaardisatie voor publicatie op de “Pas toe of leg uit” lijst van open standaarden in Nederland. Opname op deze lijst betekent dat de standaard voor overheden in het domein van de milieuhygiënische bodeminformatie leidend is.
Beoordeling door experts in december j.l. heeft een positief advies opgeleverd, zodat een plaatsje op deze lijst in het verschiet ligt. Besluitvorming door het College Stadaardisatie is voorzien in mei 2012. Voor meer informatie: kijk op www.sikb.nl onder het thema datauitwisseling.