Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Roadshow Regionale Omgevingsdienst Twente – 10 september 2024

SIKB verzorgt in 2024 een Roadshow om betrokkenen in het werkveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te informeren over de wijzigingen in de wet- en regelgeving in het werkveld van bodembescherming en tankinstallaties. Dit naar aanleiding van de per 1 januari 2024 inwerking tredende Omgevingswet en daaraan gekoppelde regelgeving. Twee pilotbijeenkomsten in het afgelopen najaar bleken in een grote behoefte te voorzien. De bijeenkomsten worden gehouden bij de verschillende Omgevingsdiensten, doorgaans in een regionale combinatie. Deelname is gratis. SIKB voorziet in 2024 acht tot tien bijeenkomsten te houden.

Op 10 september is er een Roadshow bij de Omgevingsdienst Twente te Enschede. Let op: dit is een besloten bijeenkomst.

Aan de Roadshow wordt meegewerkt door Rijkswaterstaat/Bodem+, Stichting ODI VDV (Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistof Dichte Voorzieningen), NIBV (Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen) en de Vereniging van Tankinstallateurs (VTI). Voor meer informatie of het aanmelden van een Omgevingsdienst voor een bijeenkomst kunt u terecht bij Jordi Verkade per email.

'Fijne praktijkvoorbeelden. Maakt het makkelijker om aan de slag te gaan!’
Deelneemster aan de Roadshow

‘Zeer leerzaam. Afwisseling van onderwerpen is fijn’.
Deelnemer aan de Roadshow