Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publieke consultatie BRO Milieukwaliteit

Woensdag 21 februari is de publieke consultatie gestart voor de twee volledige catalogi voor het domein Milieukwaliteit: Milieuhygiënisch Bodemonderzoek en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging. De consultatie loopt tot en met 3 april. Inbreng wordt zeer gewaardeerd. Ga daarvoor naar basisregistratieondergrond.nl.