Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe domeinwaarden SIKB0101 (inclusief Metingen) gepubliceerd

Op 24 november jl. heeft het CCvD Datastandaarden enkele wijzigingen in de domeintabellen van SIKB0101 en Metingen bekrachtigd c.q. vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd. De wijzigingen vormen regulier onderhoud op de standaard waarmee we anticiperen op vragen van gebruikers.
Omdat er geen modelwijzigingen plaatsvinden is er ook geen ophoging van het versienummer van SIKB0101. De actuele versie blijft versie 14.8.

Een overzicht van de wijzigingen vindt u hier.
De domeinwaarden behorend bij SIKB0101 (inclusief Metingen) vindt u in de domeintabellenservice.