Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.8 gepubliceerd

Op 23 juni jl. heeft het CCvD Datastandaarden SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.8 vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd op de website van SIKB.

Binnen versie 14.8 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van de uitwisseling met de drinkwaterlaboratoria en fase 2 van de BRO (Milieukwaliteit). Tevens zijn enkele vervallen gemeenten en gewijzigde namen van Omgevingsdiensten doorgevoerd. Nieuwe stoffen zijn toegevoegd aan de domeintabellen Metingen. In het document Protocol SIKB0101 is een onderdeel toegevoegd ter verduidelijking van het gebruik van GUID’s in de keten.

Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2023. Voor een foutloze uitwisseling van uw bodemdata adviseert SIKB altijd de laatste versie van de standaard te gebruiken. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier.

De nieuwste versie van SIKB0101 inclusief het overzicht van de doorgevoerde wijzigingen in versie 14.8 vindt u hier.