Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Eerste Kamerlid stelt vragen over opslagtanks

De leden van de fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer hebben in het debat over het ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet het kabinet een aantal vragen gesteld over de situatie met betrekking tot bovengrondse tankinstallaties. Daarbij verwees woordvoerster Saskia Kluit naar het SIKB position paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’. De elf gestelde vragen zijn hier te lezen.

Het position paper is hier te vinden.