Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Diverse codelijsten geactualiseerd in Pakbon/OS17 en datastandaard SIKB0102

Het CCvD Archeologie heeft op 12 december jl. diverse geactualiseerde codelijsten behorend bij de Pakbon (OS17) vastgesteld. In de codelijst gemeenten is de gemeentelijke herindeling per 1-1-2023 doorgevoerd. De codelijst met kaartbladen is geactualiseerd in lijn met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Verder zijn diverse codelijsten uit het ABR geactualiseerd. De nieuwe codelijsten vind je hier.

De aangepaste lijsten zijn ook doorgevoerd in de datastandaard SIKB0102. Verder is de documentatie van SIKB0102 aangepast aan het nieuwe versiebeheer (waarbij versiebeheer op het model en domeinwaarden uit elkaar zijn getrokken). De actuele versie van de standaard SIKB0102 vind je hier. De actuele domeintabellen zijn hier te vinden.