Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie Regeling Bodemkwaliteit 2022 (aanwijzen normdocumenten)

Vanaf 27 september loopt vanuit het Ministerie van I&W een consultatie voor een wijzigingsregeling van de Regeling bodemkwaliteit.

Deze heeft met name betrekking op het aanwijzen van normdocumenten (of wijzigingsbladen) ten behoeve van het in werking treden van de Omgevingswet. In aanvulling zijn er wijzigingsbladen voor BRL K904, BRL K905 en een nieuwe BRL 9348. In het bijzonder wordt ook gevraagd om te reageren op het voornemen SIKB-protocol 7511 (ontwateren en rijpen van baggerspecie) en BRL 9336 (vliegas) niet meer op te nemen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit 2022.

De consultatie duurt in totaal 6 weken. De link naar de internetconsultatie vindt u hier.