Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie concept Wijzigingsblad 2-01 op schema BRL SIKB 7800

Vanuit de reguliere REIT overleggen zijn diverse punten in het schema BRL SIKB 7800 naar voren gekomen waar het wenselijk is om een aanpassing in het schema te verwerken. De aanpassingen zijn wenselijk/noodzakelijk omdat de situatie in de praktijk niet werkt of anders is dan verwacht danwel verduidelijking behoeft. In het concept wijzigingsblad zijn de wijzigingen zichtbaar gemaakt zodat een ieder kan zien wat deze betreffen.

Het CCvD Tankinstallaties is voornemens Wijzigingsblad 2-01 op schema BRL SIKB 7800 vast te stellen en wenst iedereen die een belang heeft of denkt te hebben bij het Wijzigingsblad 2-01 te consulteren. Zij worden daarom opgeroepen om te reageren op de concept versie.

Eventuele reacties kunnen tot 15 februari 2024 ingezonden worden via jordi.verkade@sikb.nl. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van de daartoe beschikbaar gestelde reactietabel.

Het concept Wijzigingsblad en de reactietabel treft u aan op onze site in de dossiers BRL SIKB 7800.