Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Advieskamer Bodembescherming: Levensduur drainagemat NAUE voor stortplaats voldoende

Een drainagemat voor afdekking van een stortplaats kan gelijkwaardig zijn aan een zanddrainagelaag zoals die is voorgeschreven in de Richtlijn Dichte Eindafwerkingen van afval- en reststofbergingen. De drainagemat Secudrain 131 C wE401 131C van producent NAUE GmbH & Co KG is als gelijkwaardig beoordeeld door de Advieskamer Bodembescherming.


Afbeelding NAUE

Afdichting
Stortplaatsen in Nederland moeten zijn voorzien van een afdichtingsconstructie om indringing van hemelwater tegen te gaan. Onderdeel van deze constructie is een drainerende laag bovenop de afdichtingsconstructie. De ‘Richtlijn Dichte eindafwerking van afval- en reststofbergingen’ (VROM 1991) beschrijft die standaard bovenafdichtingsconstructie. Hierin bestaat de drainerende laag uit een zanddrainagelaag. De Richtlijn laat daarbij alternatieven toe, onder voorwaarde dat (functionele) gelijkwaardigheid van het alternatief kan worden aangetoond.

Levensduur van 100 jaar
NAUE GmbH & Co KG is producent van drainagematten. Zij heeft de Advieskamer Bodembescherming gevraagd naar een gelijkwaardigheidsbeoordeling met de Secudrain 131C WD401 131C-drainagemat. Een belangrijk criterium daarbij is de levensduurverwachting. Deze moet – in verband met duurzaamheid en functionaliteit – zo hoog mogelijk zijn. NAUE GmbH & Co KG verzocht daarom om een beoordeling van de functionele levensduurverwachting voor een periode van 100 jaar.

Voldoet aan andere eisen
De functionele levensduurverwachting van 100 jaar wordt inderdaad aan de drainagemat toegekend door de Advieskamer. Zij concludeert ‘dat de functionaliteit van de Secudrain 131C WD401 131C drainagemat gelijkwaardig is aan die van de zanddrainagelaag uit de standaard bovenafdichtingsconstructie uit de Richtlijn Dichte Eindafwerkingen van afval- en reststofbergingen’. De gegeven levensduurverwachting drainagemat hangt daarbij wel samen met de eisen aan onder andere de bovenbelasting, de taludhelling en de afstand tussen drains zoals ook in de Richtlijn zijn gesteld. Deze eisen zijn goed elkaar afgestemd. Daarnaast moet de milieuhygiënische kwaliteit van de afdeklaag op de drainagemat voldoen aan de ‘Achtergrondwaarde’. Ook dit is als eis in de Richtlijn beschreven.

Klik hier voor het gehele advies.

Advieskamer Bodembescherming
De Advieskamer Bodembescherming is – mede op verzoek van het Ministerie I&W en IPO Werkgroep Nazorg – ingesteld om onafhankelijke deskundigheidsadviezen uit te brengen over (technische) uitvoering, beleid en normeringen op het terrein van bodembescherming en stortplaatsen.