Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Verkenners, ‘science detectives’, gezocht

SIKB werkt samen met de RCE aan het project ‘Samen Kennis Maken’, onderdeel van het internationale E-RIHS programma. Dit staat voor European Research Infrastructure Heritage Science.
Het resultaat moet een nieuwe kennisinfrastructuur voor (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor het archeologisch werkveld opleveren.
Als eerste willen we een zo compleet mogelijk overzicht maken van de nationale arena aan (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de archeologie. Hiervoor zoeken we verkenners; ‘science detectives’ die de inventarisatie uitvoeren. Vervolgens, op basis daarvan, een kenniskaart/wegwijzer samenstellen en tot slot een beperkte behoeftepeiling uitvoeren.

We nodigen partijen bij deze uit om hun belangstelling voor deze opdracht kenbaar te maken via deze belangstellingsregistratie. Hierna worden (max. 3) geselecteerde partijen gevraagd om een offerte met Projectplan in te dienen op basis van het taakstellend budget.

Uw belangstelling kunt u op de volgende wijze kenbaar maken:

Uw ‘letter of interest’ kunt u tot uiterlijk 31 oktober 2022 12.00 uur mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. De volledige tekst van deze uitvraag met taakstellend budget en de Opdrachtomschrijving kunt u op verzoek per mail toegezonden krijgen. U kunt daarvoor een mail sturen naar: esther.wieringa@sikb.nl.

Klik hier voor volledige tekst van deze uitvraag met taakstellend budget.

De Opdrachtomschrijving kunt u op verzoek per mail toegezonden krijgen. U kunt daarvoor een mail sturen naar: esther.wieringa@sikb.nl