Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start Bodemkwaliteit in de BRO

In de laatste ‘Expeditie BRO’ kondigde Martin Peersmann, programmamanager BRO, aan dat er zekerheid is over het opnemen van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO, inclusief PFAS. Dit kwartaal start het programmabureau BRO samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) met de voorbereiding van het nieuwe implementatieprogramma BRO Fase 2. Hiermee wordt het mogelijk om met de implementatie van dit nieuwe domein in het derde kwartaal van 2022 te beginnen, in aansluiting op de afronding van de huidige programma BRO-Fase 1.