Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.7 gepubliceerd

Het CCvD Datastandaarden heeft op 24 juni j.l. SIKB0101 (inclusief Metingen) versie 14.7 vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd op de website van SIKB.

Binnen versie 14.7 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van de Omgevingswet, de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa), de Basis Registratie Ondergrond (BRO) en de ondersteuning van de dataset die hoort bij protocol 2018 van BRL SIKB 2000. Verder zijn enkele gemeenten die per 1 januari 2021 door de gemeentelijke herindeling zijn opgeheven, ook in de betreffende domeintabellen vervallen. Verschillende domeintabellen binnen zowel SIKB0101 als Metingen zijn geactualiseerd met nieuwe waarden.

Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2022. Voor een foutloze uitwisseling van uw bodemdata adviseert SIKB altijd de laatste versie van de standaard te gebruiken. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier.

De nieuwste versie van SIKB0101, inclusief het overzicht van de doorgevoerde wijzigingen in versie 14.7, vindt u hier.