Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB presenteert drie nieuwe afleveringen van De Toepassing

Aan de videoserie De Toepassing, waarin het hoe, wat en waarom van de SIKB-protocollen en richtlijnen wordt uitgelegd, zijn drie nieuwe afleveringen toegevoegd.
In ‘Boven en ondergrondse tanks’ wordt ingegaan op de BRL 7800. Hiermee kunnen bedrijven die tanks plaatsen bij bijvoorbeeld benzinestations, garages of voor de opslag van chemicaliën in de medische industrie, worden gecertificeerd.
In de video Archeologische onderzoekstechnieken worden de hoogwaardige technieken getoond die inzicht geven in resten van textiel. Hoe is het gemaakt, de geografische oorsprong, de kleuren etc. De wijze van onderzoek is vastgelegd in de KNA Leidraden.
Hoeveel zorgvuldigheid nodig is voor een tijdelijke grondwaterbemaling (de BRL 12000) wordt in de derde, nieuwe video uitgelegd. Ondoordacht bemalen kan onder andere tot vervuiling van het grondwater leiden.

De video’s zijn te zien op het SIKB YouTubekanaal.


Sasja van der Vaart-Verschoof (RMO Leiden) toont de opgravingen van het Vorstengraf van Oss – foto SIKB