Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Robbert van ’t Veer nieuw bestuurslid SIKB

Robbert van ‘t Veer is op 3 februari 2022 benoemd tot bestuurslid van SIKB. Hij vertegenwoordigt de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) en de Vereniging van Milieu Adviesbureaus (VVMA) en neemt daarmee de rol over van Menno Smits, die van zijn pensioen gaat genieten.
Van ’t Veer is in het dagelijkse leven Teammanager Milieu bij Antea Group. Gestart in het werkveld van milieu en door detachering bij verschillende overheids- en semi-overheidsinstanties heeft hij een breed netwerk opgebouwd. Hij is actief geweest binnen de organisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en heeft daar bijgedragen aan het opstellen van normen die door verschillende stakeholders zijn opgesteld. Als kwaliteitsverantwoordelijke voor de BRL-richtlijnen binnen Antea Group heeft Van ’t Veer een sterke link naar de praktijk en de uitvoering. Daardoor heeft hij een breed beeld van het werkveld en van wat er speelt binnen de advieswereld.


Robbert van 't Veer – eigen foto