Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieuhygiënisch beschrijven van bodem, slib en grondwater verandert

NEN heeft het ontwerp NEN 6693 'Bodem, slib en grondwater. Waarneming en beschrijving van (water-) bodem, grondwater, grond en baggerspecie’ gepubliceerd. NEN werkt hierbij nauw samen met SIKB. De openbare commentaarronde eindigt op 15 juli 2022. In de tweede helft van mei wordt door deze organisaties een webinar aangeboden. Lees verder .....


foto NEN