Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Medewerker Programmabureau SIKB archeologie

Algemene omschrijving

Ben jij een archeoloog met voldoende werkervaring en heb je affiniteit met het kwaliteitssysteem binnen de Nederlandse archeologie? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om jouw interesse kenbaar te maken om het SIKB team in 2022 voor een aantal uur per week te komen versterken. Taken van de SIKB medewerkers zijn divers, maar hangen altijd samen met kwaliteitsborging en zijn veelal ter voorbereiding op besluitvorming door onze Colleges. Als medewerker archeologie assisteer je de Programmasecretaris Archeologie waarbij van je verwacht wordt dat je in staat bent een aantal projecten ook zelfstandig uit te voeren.
SIKB ondersteunt de kwaliteit in bodembeheer en archeologie onder meer door kennis beschikbaar te stellen. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. SIKB biedt een (infra)structuur voor gezamenlijke en gedragen besluitvorming. Besluitvorming over praktische richtlijnen en oplossingen die ieder van de partijen afzonderlijk niet voor elkaar zou krijgen, maar in gezamenlijke afstemming wel. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder). SIKB publiceert bijvoorbeeld op haar website de KNA-leidraden voor de beste manier om een bepaald soort onderzoek uit te voeren en de Beoordelingsrichtlijn voor de archeologie (BRL/KNA). SIKB biedt naast haar netwerkfunctie en kennis van inhoudelijke procedures, de infrastructuur en het platform om kennis te delen en te publiceren. SIKB stimuleert innovatie en kennisontwikkeling bij partijen en individuele uitvoerders en stelt zich ten doel dat kennis blijvend geborgd wordt, zodat het leidt tot kwaliteitsverbetering in het gehele proces van uitvoering.
De werkzaamheden worden gevraagd voor het jaar 2022, met de mogelijkheid van verlenging in de daaropvolgende jaren.

Profielschets
I. Mogelijke taken in 2022
• Begeleiding KNA Leidraad Stadskernonderzoek;
• Actualiseren KNA bestaande Leidraden/kennisdocumenten;
• Begeleiding doorontwikkeling KNA specificatie PS07 Referentiedocumenten;
• Actualiseren van de brochure samenloop explosieven en archeologie;
• Begeleiding actualiseren KNA eisen aan conserveren;
• Ondersteunen/aansturen bij de inhoud en proces KNA Pakbon/SIKB0102;
• Incidenteel verslaglegging van bijeenkomsten;
• Ondersteuning SIKB congres;
• Activiteiten op het gebied van communicatie/social media;
• Lopende projecten.

II. Competenties
• Je bent sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen;
• Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
• Je bent resultaat- en oplossingsgericht, zonder het draagvlak uit het oog te verliezen;

III. Vereiste kennis en ervaring
• Je hebt een afgeronde opleiding archeologie (Ba/Ma);
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
• Je hebt ervaring met het (bege)leiden van projecten;
• Je hebt kennis van archeologie binnen het proces van ruimtelijke ordening;
• Je hebt kennis van de KNA en BRL SIKB 4000;
• Als je ervaring hebt met andere erfgoedvelden is dat een pré;
• Als je een eigen relevant netwerk hebt is dat een pré.

IV. Overig
• We zoeken iemand die het Programmabureau (gemiddeld een halve dag per week) wil komen versterken;
• Je werkt daarbij nauw samen met de Programmasecretaris Archeologie;
• SIKB is gevestigd in Gouda. Werkzaamheden vinden incidenteel daar plaats, maar kunnen grotendeels vanuit huis gedaan worden.
• Interne en externe bijeenkomsten vinden zowel in digitale als in fysieke vorm plaats (meestal Gouda/Amersfoort);
• SIKB streeft naar diversiteit in haar team en al haar gremia.

Meer informatie
Meer informatie over SIKB vind je op www.SIKB.nl. Voor een mondelinge toelichting word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met de programmadirecteur Henk Koster (06-54245158).

Reageren
Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken vóór 15 mei 2022. Jouw brief met motivatie en CV kan je richten aan SIKB, t.a.v. de heer H.H. Koster, postbus 420, 2800 AK, Gouda, of per mail naar henk.koster@sikb.nl.