Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Grote belangstelling voor SIKB-bijeenkomsten Omgevingswet

De voorlichtingsbijeenkomsten van SIKB over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de protocollen en richtlijnen hebben een enorme belangstelling. In Zwolle spreekt Merijn Bas (Ministerie van I&W) een overvolle zaal toe, net als de dag erna in ‘s-Hertogenbosch.

Presentaties: