Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

De Omgevingswet: ook relevant voor autowasbedrijven

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, moet nu op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Voor autowasbedrijven betekent dit onder meer dat de eisen voor de afvoer en opslag van afvalwater duidelijker omschreven worden. Naar verwachting gaat de overheid hierop ook nadrukkelijker handhaven. Desgevraagd adviseert SIKB ondernemers om niet te wachten tot de Omgevingswet er daadwerkelijk is, maar nu alvast installaties te laten inspecteren. En dat kan prima bijvoorbeeld in combinatie met het reinigen van de olie- en bezinksel afscheider. In Carwashpro zegt Jordi Verkade van SIKB: ‘Nieuwe rioleringssystemen moeten voor de ingebruikname worden geïnspecteerd en voor bestaande rioleringssystemen geldt een overgangsperiode van drie jaar vanaf het ingaan van de Omgevingswet.’
Lees hier het gehele artikel.