Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Save the date - De Omgevingswet en de SIKB richtlijnen en protocollen

De Omgevingswet wordt vermoedelijk op 1 januari 2023 van kracht. Hiermee wijzigen vrijwel alle richtlijnen en protocollen voor bodembeheer en bodembescherming die SIKB beheert.
Om certificaathouders, certificatie-instellingen en andere betrokkenen, zoals gemeenten en omgevingsdiensten, tijdig te informeren verzorgt SIKB komend najaar twee (fysieke) bijeenkomsten.
Maandag 10 oktober bij Lumen te Zwolle en dinsdag 11 oktober bij Maaspoort te Den Bosch. Beide van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de bijeenkomsten wordt u per schema bijgepraat over de wijzigingen en de gevolgen voor uw bedrijfsvoering of uw rol als bijvoorbeeld toezichthouder. Reserveer dus nu alvast een van deze data in uw agenda. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgen later.