Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Videoserie De Toepassing: Slaan van een brandput

Bij de bestrijding van een brand wordt steeds vaker grondwater gebruikt, dat met geboorde brandputten wordt opgepompt. Dat deze brandputten natuurlijk altijd voor voldoende water moeten zorgen, maar ondertussen geen schade mogen berokkenen aan het bodem- en watersysteem, wordt geborgd in de SIKB richtlijn 2200. De Richtlijn ‘Ontwerp, aanleg en onderhoud van geboorde brandputten’ werd in maart 2021 geüpdatet.

In de video ‘Slaan van een brandput’, onderdeel van de SIKB-Youtube-serie ‘De Toepassing’, wordt het belang van de richtlijn uitgelegd. De video is hier te zien.

Still uit de videoserie – foto SIKB