Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe reeks opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

Sinds 2018 biedt SIKB de Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek aan. De eerstvolgende opleidingsronde vindt plaats op 14, 21 en 28 juni 2022 in Gouda. Aanmelden kan vanaf nu via dit formulier.

De opleiding is bestemd voor veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren. Daarnaast is de opleiding relevant voor personen en organisaties die direct te maken hebben met (de resultaten van) veldwerk voor waterbodemonderzoek, zoals toezichthouders, opdrachtgevers, projectleiders en adviseurs.

De opleiding:

  • Omvat drie dagen.

Dag 1: Veldwerk waterbodem algemeen
Dag 2: Waterbodem peilen / baggervolumebepalingen
Dag 3: Waterbodem bemonsteren / waterbodemkwaliteit

  • Heeft een hoog praktijkgehalte, want vindt voor minstens 60 procent in het veld plaats.
  • Zet een aantal zeer ervaren docenten uit het werkveld in.
  • Biedt vijf professionele e-learning modules als voorbereiding op de (praktijk)dagen.

Verdere informatie, ook over de kosten, is hier te vinden.

Voor een impressie van de opleiding veldwerk waterbodemonderzoek, bekijk de korte video hieronder.