Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nicole Olland voorzitter diverse SIKB-colleges

Nicole Olland is per 1 januari 2022 door SIKB en KIWA benoemd tot voorzitter van vier colleges, achtereenvolgens het Accreditatie College (AC) en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, het CCvD Tankinstallaties en het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages. Zij neemt daarmee de voorzittershamer over van Theo Edelman.


Nicole Olland – eigen foto

Kwaliteit en certificatie
Drs. ir. Nicole Olland is in haar dagelijkse werk directeur-bestuurder van de Unie van Bosgroepen, de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. Daarbij zijn landelijk meer dan 1800 eigenaren van bos-en natuurterreinen, waaronder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, aangesloten. Ook in dit werk speelt kwaliteit en certificatie een belangrijke rol. Eerder heeft Nicole Olland in de bodemsector gewerkt, zoals bij de Technische commissie bodembescherming, bij IWACO-Royal Haskoning en bij de provincie Zuid-Holland. Van 2014 tot 2018 was zij wethouder Ruimtelijke Ordening en locoburgemeester van de Gemeente Rheden.

Veel te leren
Nicole Olland zegt zich ‘vereerd te voelen in de voetsporen van een autoriteit binnen de bodemsector als Theo Edelman te mogen treden. Mijn primaire taak is technisch, het verzorgen van goede vergaderingen. De besluitvorming goed te begeleiden. Maar ik verwacht in die bijeenkomsten ook veel te leren over de wijze waarop kwaliteitswerken en de certificering door SIKB-KIWA is ingericht en die kennis over te kunnen dragen naar mijn eigen sector van Bos -en natuurbeheer. En wie weet kan ik inzichten overbrengen waar de wereld van de bodem en ondergrond iets aan heeft. Een beetje elkaars bubbels leren kennen, als ik vast vooruit mag lopen op het komende Jaarcongres van SIKB. En verder vind ik het mooi dat ik de cirkel kan sluiten en weer iets kan doen met dat waar ik ooit ben begonnen, de bodem en ondergrond.’

De besturen van SIKB en Kiwa zijn zeer verheugd met deze aanstelling en wensen Nicole Olland een goede start en veel succes en plezier in deze functie toe.