Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingsblad C2-01 AS SIKB 6800 ter kritiek

Voor het schema AS SIKB 6800 is een ontwerp wijzigingsblad opgesteld waarin een vijftal gewenste wijzigingen op het schema en onderliggende protocollen zijn verwerkt. Op het wijzigingsblad kan commentaar worden geleverd, u kunt dit doen tot en met 31 januari 2021.

Achtergronden
Vanuit het reguliere inspectie-overleg met de geaccrediteerde inspectie-instellingen AS SIKB 6800 zijn een aantal punten in het schema AS SIKB 6800 naar voren gekomen waar het wenselijk is om een aanpassing in de protocollen te verwerken. De aanpassingen zijn wenselijk/noodzakelijk omdat de situatie in de praktijk niet werkt of anders is dan verwacht. In het concept wijzigingsblad is per wijziging aangegeven wat de reden van wijziging is en is een onderbouwing van de wijziging gegeven.

De beoogde datum van in werking treden is de eerstvolgende wijziging van de Rbk na inwerking treden van het BAL.

Reageren?
Het AC/CCvD Bodembescherming stelt uw reactie zeer op prijs. Uw reactie wordt betrokken bij het vaststellen van de definitieve versie. Uw commentaar op het ontwerp-wijzigingsblad kunt u tot en met 31 januari 2021 mailen naar de secretaris van het AC/CCvD Bodembescherming, Jordi Verkade. Klik hier voor het wijzigingsblad en het reactieformulier.