Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingen op BRL SIKB 4000 voor commentaar gepubliceerd

Het CCvD Archeologie is voornemens om de BRL SIKB 4000 Archeologie op een beperkt aantal punten te wijzigen. De wijzigingen betreffen onder meer de toekenning van punten voor e-learning, het laten vervallen van de eis om de standaardrapportage te overleggen voor goedkeuring aan bevoegd gezag en de mogelijkheid om voorafgaand aan archeologisch onderzoek als certificaathouder alvast contact te leggen met het vermoedelijke bevoegd gezag, met instemming van de opdrachtgever.

De voorgenomen wijzigingen zijn deze week voor commentaar gepubliceerd.

U kunt uw reactie t/m 21 februari 2020 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.