Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar Circulaire Grondstromen - 14 mei 2020

De complexiteit is groot, de impact van verandering enorm, maar oplossingen zijn binnen bereik.

Voor het sluiten van de grondkringloop kan de 5-R Strategie behulpzaam zijn, betoogde Saskia Visser, programmaleider Circulaire en klimaat-neutrale samenleving bij de WUR, tijdens het Webinar over Bodemcirculariteit dat op 14 mei 2020 op initiatief van NLIngenieurs en SIKB werd gehouden. ‘De eerste R staat voor ‘Reduce, probeer zoveel mogelijk externe input te verminderen. Re-use vervolgens, tien procent van het jaarlijks grondverzet blijft als afval achter. Recover dat wat mogelijk is uit de afvalstromen. Reduce losses, wat kan worden voorkomen aan verlies of erosie op het land, bijvoorbeeld daar waar erosie ontstaat en, wanneer dit alles niet volstaat, Redefine dan, kom tot een volledige herziening van het systeem’.

Klik hier voor een impressie van dit Webinar.