Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar 'berekenen interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen'

Op 23 april jongstleden verzorgden Bodemplus en SIKB een digitale voorlichtingsmiddag over de methode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen.

U kunt het webinar terugkijken op SIKB-TV.Vernieuwde en geautomatiseerde methode interferentietoets
De rekenmethode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen is begin 2020 verbeterd en geautomatiseerd. Het gebruik van de rekentool ‘Interferentie Tool Gesloten Bodem Energie Systemen (ITGBES)’ is per 15 april 2020 geïmplementeerd via een wijziging van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken.

Bijna 50 geïnteresseerden, van ontwerpende bedrijven (60%) en bevoegde gezagen (40%), lieten zich op 23 april 2020 in een online webinar informeren over de achtergronden en toepassings(on)mogelijkheden van ITGBES.

Kijk hier voor de presentaties en meer informatie.